Explosieven

Op veel plaatsen wordt gewerkt en op veel open plaatsen kunnen wel eens explosieven gevonden worden. Er kan ook een vermoeden zijn dat ze hier liggen en dan moet er goed gekeken worden naar wat hier aan gedaan moet worden. Het is hoe dan ook af te raden om zelf te handelen. Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en de realisering van infrastructurele werken kunnen explosieven of conventionele explosieven, geschut en vliegtuigwrakken de veiligheid van werknemers en de directe omgeving in gevaar brengen. Daarom is het opsporen van deze conventionele explosieven voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen is daarom een absolute vereiste. Dit moet gedaan worden door een specialist en dat is in dit geval Bodac. Zij zijn helemaal gespecialiseerd in het opsporen van conventionele explosieven en het veiligstellen hiervan. Het stappenplan van Bodac biedt inzicht in de situatie, de risico’s, de valkuilen en de kansen. Dit is van groot belang voor je eigen veiligheid en die van de omgeving.

Mogelijkheden en diensten

De experts adviseren je over de manier waarop het gevaar van CE weggenomen of beheerst kan worden en begeleiden je bij je besluitvorming. Bodac ontzorgt je graag met een (historisch) vooronderzoek, een detailbenadering van je specifieke risicosituatie en een explosieven onderzoek. Je hoeft dus niet zelf aan de slag te gaan, maar het wordt voor je gedaan. Zorg dan ook dat je alles uit handen gaat geven en niet zelf aan de slag gaat. Je moet namelijk aan de veiligheid denken van jou en je omgeving. De specialist weet hoe zij moeten handelen en beschikken over de juiste middelen om veilig te handelen.